Psychologische onderzoeken of assessments

Een psychologisch onderzoek of assessment is altijd volledig afgestemd op de wensen en eisen van de ‎opdrachtgever (tailor-made). Wij hechten daarom aan een goed overleg met onze ‎opdrachtgevers teneinde het psychologisch onderzoek te laten aansluiten bij de vraagstelling, ‎functie-eisen en de eisen en cultuur van de organisatie. ‎Voor een goede dienstverlening hechten wij er tevens aan om met een vast team van ‎psychologen te werken.

De psychologen die de onderzoeken uitvoeren hebben allen ervaring ‎met de beoordeling van personeel werkzaam in de luchtvaart, zoals vliegers (first officers en ‎captains), instructeurs, crew resource managers etc.‎De psychologen gaan er in hun werkwijze van uit dat effectief functioneren een samenspel is ‎tussen persoonskenmerken (kennis, vaardigheden, intellectuele capaciteiten, motivatie, ‎normen en waarden) en omgevingskenmerken zoals de organisatie en de leeromgeving. ‎

Een psychologisch onderzoek bestaat daarom uit de volgende modules:‎‎

 • Niveau-onderzoek ‎
 • Capaciteitenonderzoek ‎
 • Persoonlijkheidsonderzoek ‎
 • Beoordeling en rapportage‎

Waarom assessments?

 • Geeft inzicht in de competenties zoals die geformuleerd;
 • Geeft inzicht in de sterke en zwakke competenties van een deelnemer
 • Belangrijk in de aannameprocedure c.q. loopbaan van een vlieger.
capaciteiten1

Het niveau-onderzoek

 ‎Uit onderzoek naar problemen bij de functie-uitvoering is gebleken dat het niveau hierbij een ‎belangrijke rol speelt. Het hebben van een diploma is geen garantie voor het beschikken over ‎de juiste competenties. Het betreft geen algemene niveau-meting, maar een specifiek op de ‎functie toegesneden niveauonderzoek, waarbij de tests zijn geselecteerd om kritische functie-‎eisen te onderzoeken.

Oog-hand

Het capaciteitenonderzoek

Dit onderzoek (vliegaanleg) is uitgebreid en bevat een hoeveelheid functies die kritisch zijn voor de ‎beroepsuitoefening. Het geschiktheidonderzoek van vliegers bevat een uitgebreid ‎geheugenonderzoek, waaronder bijvoorbeeld het onthouden van klaringen. Het onderzoek naar ‎het kunnen uitvoeren van verschillende taken wordt, conform de laatste onderzoeksresultaten, ‎gemeten op skill-based, rule-based en knowledge based niveau. Ook vindt er onderzoek plaats ‎naar o.a. de belangrijke ‘situational awareness’.

interview

Het persoonlijkheidsonderzoek

‎ ‎Dit omvat een onderzoek naar:‎

 • persoonlijkheidskenmerken
 • gedragsvaardigheden

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten. Tevens worden ‎assessmentcenter oefeningen en cases gebruikt. Voorts wordt een competentie- en ‎criteriumgericht interview gehouden.

Rapport

Beoordeling en rapportage

De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de resultaten van enkele duizenden ‎vliegers en worden neergelegd in een heldere competentiegerichte rapportage. De ‎onderzoeken worden verzorgd door een vast team van adviseurs, die ervaring hebben met de ‎beoordeling van personeel werkzaam in de luchtvaart, zoals vliegers (first officers en captains) ‎en instructeurs.

Assessments en overige diensten

Psychologisch onderzoek ten behoeve van de selectie van aan te nemen first officers bestaat ‎uit de volgende modules:‎

 • Niveau-onderzoek; vaststellen werk- en denkniveau / leervermogen
 • Capaciteitenonderzoek; vaststellen vliegaanleg / flying aptitude (optioneel)
 • Persoonlijkheidsonderzoek gericht op specifieke competenties die vereist zijn voor de functie. ‎Dit omvat onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en gedragsvaardigheden op basis van ‎persoonlijkheidsvragenlijsten, casussen, rollenspel(len) en interview.‎
Psychologisch onderzoek ten behoeve van de selectie van aan te nemen captains bestaat uit ‎de volgende modules:‎

 • Niveau-onderzoek; vaststellen werk- en denkniveau / leervermogen
 • Capaciteitenonderzoek; vaststellen vliegaanleg / flying aptitude (optioneel)
 • Persoonlijkheidsonderzoek gericht op specifieke competenties die vereist zijn voor de functie. ‎Dit omvat onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en gedragsvaardigheden op basis van ‎persoonlijkheidsvragenlijsten, casussen, rollenspel(len) en interview.
Psychologisch onderzoek in het kader van een upgrade van first officer naar captain bestaat uit ‎de volgende modules:‎

 • Niveau-onderzoek; vaststellen werk- en denkniveau / leervermogen gericht op leidinggevende ‎competenties
 • Capaciteitenonderzoek; vaststellen vliegaanleg/ flying aptitude (optioneel)‎
 • Persoonlijkheidsonderzoek gericht op specifieke competenties die vereist zijn voor de functie. ‎Dit omvat onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en gedragsvaardigheden op basis van persoonlijkheidsvragenlijsten, casussen, rollenspel(len) en interview.

Psychologisch onderzoek ten behoeve van de selectie van aan te nemen instructeurs bestaat ‎uit de volgende modules:

 • Niveau-onderzoek; vaststellen werk- en denkniveau gericht op instruerende en aansturende ‎competenties
 • Capaciteitenonderzoek; vaststellen vliegaanleg/ flying aptitude (optioneel)

Persoonlijkheidsonderzoek gericht op specifieke competenties die vereist zijn voor de functie. ‎Dit omvat onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en gedragsvaardigheden op basis van ‎persoonlijkheidsvragenlijsten, casussen, rollenspel(len) en interview.

Diagnostisch onderzoek is maatwerk. De inhoud en vorm van het onderzoek is afhankelijk van ‎de vraagstelling / problematiek. ‎
Coaching van medewerkers is mogelijk o.a. op het gebied van (situationeel) leiderschap, ‎assertiviteit, stressmanagement, samenwerking en conflicthantering. De definitieve inhoud en ‎vorm van het onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling / problematiek.‎